Huurovereenkomst Elektrische Step

Huurovereenkomst en algemene bepalingen Xiaomi Pro 2 Elektrische Step:

Voorafgaand aan de huurperiode dient de huurovereenkomst te zijn getekend.
Middels het tekenen van de huurovereenkomst stemt de huurder in met deze voorwaarden.

Borg en betaling:

Het factuurbedrag dient voor aanvang te worden betaald. De huur bedraagt €7,- per dag.
Bij geen schade krijgt u de borg na de huurperiode weer terug.
De borg bedraagt €75,-

Schade, diefstal en aansprakelijkheid:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolgen van diefstal alsmede alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die aan de gehuurde step en acculader is toegebracht of ontstaan. Ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of derden, met uitzondering van kleine gebreken, deze komen voor rekening van Camperverhuur Venlo.

Eventuele schade zal verrekend worden met de borg. Indien mogelijk direct na de huurperiode, anders na het bekijken van de schade achteraf. Is de schade hoger dan het borgbedrag, dan zal het resterende schadebedrag nadien verhaald worden op de huurder.

Bij diefstal van de step of acculader is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de step (€499,-) of acculader (€27,95,-)

De huurder zorgt voor het rijden van de step op de hoogte zijn van de wet en regelgeving op openbare wegen in het desbetreffende land.
Het rijden op de step is geheel op eigen risico.

Camperverhuur Venlo is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een wanprestatie waar Camperverhuur Venlo geen invloed op heeft of kan hebben.

Verplichtingen huurder:

De huurder dient zich ten alle tijden te houden aan de wet en regelgeving van het desbetreffende land, Camperverhuur Venlo is in geen enkel geval aansprakelijk voor overtredingen.

Het is verboden om:

  • Trottoirbanden op en af te rijden.
  • De step te gebruiken voor sprongen of gestunt.
  • Om onder invloed van alcohol en/of drugs de step te besturen.
  • De step met meer dan 1 persoon te berijden.
  • De step op enig moment onbeheerd, of zonder het gebruik van een kettingslot, te laten staan.
  • De step aan derden in onderverhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan de derden over te dragen.
  • Personen te laten rijden die niet WA-verzekerd zijn.
  • Personen te laten rijden die zwaarder zijn dan 120 kg.
  • Personen te laten rijden die jonger zijn dan 16 jaar.