Pechhulpverzekering

PECHHULPVERZEKERING CAMPERVERHUUR VENLO

Gevestigd aan de Weselseweg 43 te (5916 RD) Venlo
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81587570
Versie: 22-09-2021

1. Pechhulpverzekering

Met de Pechhulpverzekering verzekert u hulp en kosten bij pech. Op uw polisblad staat of u hiervoor verzekerd bent.

Wij laten de hulpverlening uitvoeren door de hulporganisatie die op uw internationaal verzekeringsbewijs staat. U en verzekerde hebben alleen recht op hulpverlening als u die laat uitvoeren door deze organisatie.

 

1.a Welke camper is verzekerd?

Met camper bedoelen wij de camper zoals wij die omschrijven in artikel 1.a ‘Welke camper isverzekerd?’, maar alleen als:

– het ledig gewicht plus het laadvermogen van deze camper niet meer is dan 3.500 kg, en de camper niet ouder is dan 20 jaar.


1.b
Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en kosten bij pech. Met pech bedoelen wij elk mechanisch of elektronisch defect van de camper. Waardoor het redelijkerwijs niet meer mogelijk is verder te reizen. De pech moet zich voordoen op het moment dat de camper in het buitenland is. En het defect moet veroorzaakt zijn door een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel.

Met pech bedoelen we ook:

– een lekke band, als u of een verzekerde deze niet zelf kunt verwisselen.
– uitval of storing van verlichting of ruitenwissers, waardoor het niet verantwoord is om verder te rijden naar de dichtstbijzijnde garage.
– een afgebroken sleutel in de deur of het contactslot.
– verlies of diefstal van de sleutels.
– het achterlaten van de sleutels in de gesloten camper.
– brandstoftekort of bevroren brandstof.
– het tanken van verkeerde brandstof.
– een lege accu door het aan laten staan van stroomverbruikers.


1.c
Binnen welk gebied is de camper verzekerd?

U bent verzekerd voor pechhulp in Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland.


1.d
Verzekerde hulp en kosten bij pech

Bij pech organiseert onze alarmcentrale de hulp die u leest in dit artikel. Of vergoeden wij de kosten die hieronder staan.


Reparatie ter plekke

Reparatie door een professionele hulpdienst op de plek waar u pech kreeg. Als de camper binnen twee uur gerepareerd kan worden. U heeft maximaal 5 keer per jaar recht op reparatie ter plekke. Niet verzekerd zijn de onderdelen die gebruikt zijn voor de reparatie.


Transport

Transport naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst of garage. Als (nood)reparatie ter plekke niet mogelijk is. U heeft maximaal twee keer per jaar recht op transport.


Berging of stalling

Berging en stalling van het voertuig. En doortransport naar de dichtstbijzijnde dealer of het dichtstbijzijnde autobedrijf zodra de dealer of het autobedrijf geopend is.


Vervoer van de bestuurder en passagiers

Het vervoer van de bestuurder en passagiers als dat samen met het transport van de camper plaatsvindt. Als vervoer samen met de camper niet mogelijk is, zijn de kosten van het vervoer van deze personen naar de voorgenomen bestemming per openbaar vervoer of taxi verzekerd. Voor vervoer per taxi bent u verzekerd voor maximaal € 100,- in totaal.


Hotel

De hotelkosten op basis van logies en ontbijt. Voor de periode dat de camper gerepareerd wordt. Maar maximaal vier nachten voor maximaal € 80,- per persoon per nacht. Dit is verzekerd als de camper niet op de dag van de melding kan worden gerepareerd, maar de reparatie wel binnen vier werkdagen uitgevoerd kan worden. Ook verzekerd zijn de kosten van openbaar vervoer of taxi van en naar het dichtstbijzijnde hotel. Voor vervoer per taxi bent u verzekerd voor maximaal € 100,- in totaal.


Opsturen van vervangende onderdelen

De kosten van het sturen van vervangende onderdelen. Daarmee bedoelen we ook de kosten voor de noodzakelijke douaneformaliteiten. Dit is verzekerd als de voor reparatie noodzakelijke onderdelen niet verkrijgbaar of op voorraad leverbaar zijn. De kosten van de onderdelen en reparatie zelf zijn niet

verzekerd.


Repatriëring
van de camper

Repatriëring van de camper als de camper niet binnen vier werkdagen zodanig gerepareerd kan worden dat u of verzekerde op een technisch verantwoorde manier terug kan reizen. Hoe u verzekerd bent voor repatriëring staat in artikel 2.g ‘Hulpverlening’.


Tanken
van de verkeerde brandstof

Het wegslepen naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf als er verkeerde brandstof is getankt. Alle andere gemaakte kosten zijn niet verzekerd.


Vervangend vervoer als de camper niet gerepareerd kan worden

Vervangend vervoer als de camper niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Zolang als de camper in reparatie is of tot maximaal 28 dagen. U heeft dan geen recht op het vervangende vervoer dat we bedoelen in paragraaf 2.h ‘Vervangend vervoer’. Bij vervangend vervoer gelden de voorwaarden van het (verhuur)bedrijf dat het vervangend vervoer levert.

Vervangende chauffeur

De kosten van een vervangende chauffeur voor de terugreis naar Nederland. Of de doorreis naar de eerste plaats van bestemming. Als de bestuurder tijdens de reis uitvalt door ziekte of een ongeval en niemand van de andere inzittenden de camper besturen.


1.e
Wat is niet verzekerd?

Naast de beperkingen en uitsluitingen die we noemen in hoofdstuk 1 tot en met 3 zijn hulp en kostenniet verzekerd als de pech is ontstaan:

– in Nederland.

– voor het begin van de verhuurperiode en de camper daardoor niet (tijdig) inzetbaar of bedrijfsklaar is. Dit geldt ook bij vertraging van een reparatie.

– door vandalisme aan of (poging tot) diefstal van de camper. Of onderdelen daarvan.

– doordat aan de camper wijzigingen zijn aangebracht die niet in overeenstemming zijn met derichtlijnen van de importeur of de fabrikant.

– terwijl u of verzekerde onvoldoende maatregelen heeft genomen om de pech te voorkomen of te beperken. En wij die maatregelen wel van u konden verwachten.

Ook niet verzekerd is/zijn:

– de hulp die onmogelijk kan worden verleend door omstandigheden ter plaatse. Of door overmacht zoals molest of een natuurramp.

– de kosten van onderdelen die nodig zijn voor een reparatie.

– de kosten van de hulpverlening die u of verzekerde organiseert, accepteert of uitvoert. Zonder dat u vooraf toestemming kreeg van onze alarmcentrale.

– de extra kosten van brandstof, tolgelden, parkeergelden, afkoop eigen risico, aanvullende verzekeringen, verlengen van de huurtermijn of het niet correct of te laat inleveren van het vervangend vervoer.

– schade aan lading of bagage.

– financieel nadeel door gemis van de camper.

– schade door of in verband met het in beslag nemen van de camper. Ook gedurende de tijd dat de camper in beslag genomen is of in de tijd dat deze op last van een overheid of instantie wordt gebruikt.

 

1.f Voor het krijgen van pechhulp geldt een aantal regels U of verzekerde is verplicht:

– de camper te onderhouden volgens het onderhoudsschema van de fabrikant.

– bij pech zo snel mogelijk contact op te nemen met de alarmcentrale.

– de aanwijzingen van de alarmcentrale op te volgen en de gevraagde medewerking te verlenen.

– alle noodzakelijke informatie te geven die naar het oordeel van de alarmcentrale van belang en nodig is voor een goede hulpverlening. Als u of verzekerde de adviezen van een hulpverlener niet opvolgt, mag de hulpverlener de kosten bij u of verzekerde in rekening brengen.

– zelf kosten voor te schieten en facturen te bewaren als dat noodzakelijk is.